Zdjęcie jest rysunkiem przedstawiającym stanowisko pracy: brązowe biurko, biały komputer, czerwony fotel. Przedmioty są pokryte pajęczyną, co znaczy tyle, ze brak jest kompetentnego pracownika, który mógłby usiąść i pracować na tym miejscu.

Czego potrzebują pomorscy pracodawcy? Mamy wyniki badań gdańskiego WUP

Powstało niezwykle ciekawe badanie „Kształcenie ustawiczne w województwie pomorskim – potencjał i zapotrzebowanie w kontekście potrzeb rynku pracy”, które zlecił Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Składa się z trzech części: pierwsza dotyczy oceny potencjału kształcenia ustawicznego w naszym województwie, w drugiej skupiono się na rozwoju kompetencji i kwalifikacji dorosłych Pomorzan. Z kolei celem trzeciej pn. „Badanie zapotrzebowania pracodawców na umiejętności i kwalifikacje pracowników w zawodach w wybranych sektorach strategicznych województwa pomorskiego” była diagnoza potrzeb pracodawców na konkretne kwalifikacje pracowników w najważniejszych branżach naszego województwa. Zatem, czego potrzebują pomorskie firmy?

 

„Miękkie” braki kompetencyjne

Pomorscy przedsiębiorcy zgodnie przyznają, że w badanych sektorach, a  więc w automatyce i robotyce, energetyce wiatrowej, hotelarstwie i zakwaterowaniu, usługach opiekuńczych dla osób starszych, transporcie i spedycji, programowaniu, energetyce wodorowej, logistyce i magazynowaniu, na Pomorzu niedostatecznie rozwinięty jest system szkolenia rozwoju kompetencji miękkich wśród pracowników. Takie szkolenia zdecydowanie częściej dedykowane są pracownikom wyższego szczebla mimo, że wymaga się ich również od pracowników zajmujących niższe stanowiska.

Przedsiębiorcy  zauważają „miękkie” braki kompetencyjne w badanych branżach:

  • automatyka i robotyka: niewystarczające umiejętności skutecznej komunikacji;
  • energetyka wiatrowa: brak praktyki zawodowej i gotowości uczenia się;
  • hotelarstwo i zakwaterowanie: brak zaangażowania w pracę, samodzielności i przywiązania do firmy;
  • usługi opiekuńcze dla osób starszych: brak praktyki zawodowej;
  • transport i spedycja: niedyspozycyjność czasowa/przestrzenna, niska odporność psychiczna, brak odpowiedzialności i strach przed kontaktem telefonicznym;
  • programowanie: brak praktyki zawodowej i rozwiniętych kompetencji społecznych;
  • energetyka wodorowa: brak pracowników posiadających wiedzę w zakresie energetyki wodorowej na wysokim poziomie;
  • logistyka i magazynowanie: brak chęci do pracy i praktyki zawodowej.

Braki kompetencji „miękkich” można i warto stale uzupełniać. Pomorscy przedsiębiorcy stawiają m.in. na udział młodych pracowników w szkoleniach, targach branżowych, programach mentoringowych, praktykach i stażach zawodowych w firmach.

Wiedza – umiejętności – kompetencje społeczne młodych pracowników

W analizie znajdziecie kompendium informacji m.in. na temat kluczowych stanowisk w każdej z badanych branży strategicznych, czynności i zadań realizowanych na danym stanowisku pracy oraz zestawu pożądanych kompetencji, zakresu wiedzy i umiejętności w poszczególnych branżach, oceny pracodawców w kontekście kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy i wiele innych.

Pełną analizę wyników badania można znaleźć TU (na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy).

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.