Na zdjęciu znajduje się ilustracja przedstawiająca graf z dwiema strzałkami w kolorze zielonym i czerwonym przedstawiające tendencje wzrostowe i spadkowe.

Trwa badanie zapotrzebowania na zawody w 2024 r. na Pomorzu

Rozpoczęło się badanie zapotrzebowania na zawody w województwie pomorskim w 2024  r., które skończy w połowie października 2023 r. Ich wyniki będą dostępne już na początku listopada 2023 r. na stronie www.barometrzawodow.pl.

 

Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy informuje, że “Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą sytuacji w zawodach, która dzieli zawody na trzy kategorie:

  • deficytowe – liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców – najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy,

  • zrównoważone – liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców,

  • nadwyżkowe – liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców – najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie.

Badanie to polega na uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące relacji między pracownikami a potrzebami zgłaszanym przez pracodawcami oraz ewentualnego spodziewanego wzrostu, spadku lub utrzymania liczby ofert pracy w danej grupie zawodów

Wyniki dostępne będą w dwóch odsłonach:

  • na interaktywnych mapach (w ujęciu krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym),

  • na plakatach (ze stopniem szczegółowości krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym).

Wskażą nie tylko zawody charakteryzujące się deficytem i nadwyżką kandydatów do pracy oraz równowagą popytu i podaży, ale przedstawią też wyniki w ujęciu branżowym.

 

Źródło: Portal Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.