Rozwój Szkolnictwa Zawodowego – ucz się, doświadczaj, pracuj – informacje

 

Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego – ucz się, doświadczaj, pracuj”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół objętych projektem, poprzez oferowane wsparcie edukacyjne, zawodowe i doradcze. Projekt nie odnosi się jednak tylko do uczniów – bogata oferta czeka również na nauczycieli.

Jakie szkoły są objęte projektem?

Projekt jest adresowany do uczniów i nauczycieli pięciu gdyńskich szkół zawodowych:

 • Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
 • Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
 • Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
 • Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Co można zyskać przystępując do projektu?

UCZEŃ:

 • Staże i praktyki zawodowe u pracodawców branżowych (150 godzin; stypendium 1 017,40 zł. oraz zwrot kosztów dojazdu)
 • Szkolenia i certyfikowane kursy branżowe (dwa szkolenia dla każdego ucznia, który odbędzie staż lub praktykę)
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Wyjazdy studyjne do pracodawców (dotyczy ZSHG i CKZiU nr 1)

NAUCZYCIEL:

 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia i kursy doszkalające
 • Doradztwo zawodowe
 • Staże i praktyki w przedsiębiorstwach branżowych

W jaki sposób można przystąpić do projektu?

Aby móc skorzystać z możliwości, jakie daje projekt „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego – ucz się, doświadczaj, pracuj”, należy przede wszystkim być uczniem (bądź nauczycielem) jednej z pięciu wymienionych powyżej szkół. Należy również wypełnić dokumenty rekrutacyjne – zapytaj o nie Szkolnego Opiekuna Projektu (w każdej szkole jest taka osoba), lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Kontakt – Zespół Projektowy

Aleksandra Ziembińska-Gumiela – koordynator

+48 58 761-77-08; e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Anna Stobińska – wsparcie uczniów

+48 58 761-77-09; e-mail: a.stobinska@gdynia.pl

Agnieszka Truszyńska – wsparcie nauczycieli

+48 58 761-77-07; e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

 

Tel. Komórkowy: +48 503-435-582

Facebook: @gdyniaedukacyjna

Messenger: Projekt Zawodowy Gdynia

 

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Pokój B101

 

Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania 10 925 649,90 zł).

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.12.2022